Prednáška s Mgr. Jurajom Málikom

Dňa 23. 01. 2019 nás navštívil Mgr. Juraj Málik, náš konzultant, majiteľ viacerých slovenských a českých firiem. 

Po zoznámení sa s pánom Málikom sme začali diskutovať o princípe podnikania na Slovensku. Po hodine sním sme si povedali 5 základných bodov ako sa stať dobrým podnikateľom. Prvý bod spočíval v troch základných pravidlách, a to robiť šťastných seba a ľudí okolo a vytváranie zisku.

Druhý bod spočíval v pravidle povedať pravdu sebe aj ľudom okolo nás. Tretí bod súvisel s rizikom v podnikaní. Netreba sa ho báť, ale treba ho mať pod kontrolou. V ďalšom bode sme si povedali, že sa netreba vzdávať, ale treba si ísť za svojím cieľom. V poslednom bode išlo o to, nájsť riešenie a nikdy si nepovedať, že sa to nedá.

Ďakujeme pánovi Málikovi za príjemne strávený čas a veríme, že sa čoskoro uvidíme.

 

Vanessa Paulínyová, B&Y, JA firma

 

 

Značky a firmy, ktoré patria do nášho holdingu

Poradca podnikateľa – slovenská firma s 30 ročnou históriou, majiteľom ktorej je Juraj Málik

vertical_align_top